Vårmöteshandlingar

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Kassaberättelse

Bilaga1: Genomförda aktiviteter

Bilaga 2: Stenugnssällskapets VB
Stenugnssällskapets ekonomiska rapport

Bilaga 3: Dräktgruppens VB

Bilaga 4: Övrig verksamhet

Valberedningens förslag