En forntidsvandring på Järvafältet.

Tid och plats: Kl 1000 vid Bertil Jonssons vattentrappa vid Husby kyrka.

Var förberedd på en 5-timmars vandring i omväxlande terräng inkl mat/fika-pauser.

För info ring Jocke Arfvidsson 752 67 41

Denna sida är en undersida till www.jarvabygd.nu
Husbystenen
Kistastenen
Hanstastenen