Järvafältets Runristningar

Onsdagen den 22 april kl 1900 i Mellangården i Akalla by har vi en kväll om Järvafältets runristningar.

Kvällen inleds med ett bildspel som visar de 10 ristningar som finns idag varav 5 stycken har runstensfaddrar från Norra Järva hembygdsförening.

Dessa kommer att berätta om "sin" sten, dess historia och hur den sköts om idag.

Det kommer att finnas fika och grova mackor till självkostnadspris för den som så önskar!

För ytterligare information tag kontakt med Bengt Runduist via e-post eller mobiltel 0708-390701.

Välkomna!

 
Utlagd 1:a april 2009