Järvafältets Runristningar
av Bengt Rundquist och Jocke Arfvidsson

I förordet står det:
"Genom sin enastående talrikhet lämnar runinskrifterna ett betydande bidrag till kännedomen om de kulturella och sociala förhållandena hos vårt folk under forntiden. Vi får genom dessa våra äldsta språkliga minnesmärken en högst avsevärd mängd samtida upplysningar; i många fall ger oss runstenarna därför möjlighet att draga slutsatser av kulturhistoriskt intresse. De har som källor den oskattbara fördelen att vara originaldokument."
Så skrev den legendariska runforskaren Sven B. F. Jansson 1980.

Jag har glädjen att anmäla Norra Järva Hembygdsförenings tredje småskrift i serien Järvabygd special. De två tidigare har handlat om Akalla by och om integrationen i hembygden.
I denna skrift ska vi se att det som enligt "Run-Janne" som han kallades, gällde hela Sverige även gäller Järvafältet. Vi har ett stort antal runinskrifter på ett litet område.
Skriftens huvudförfattare, Bengt Rundquist, berättar inte bara om Järvafältets runstenar, han ger oss också en bakgrund till runristandet och talar om hur man ska läsa en runsten. Han berättar till sist något om de människor som gjorde själva ristningarna.
Undertecknads bidrag till skriften är en fri fantasi inspirerad av de människor som finns nämnda på stenarna. Om mina och Bengts uppgifter inte överensstämmer helt så är det Bengts som är faktagrundade och mina som är påhittade.
Bengts artikel är en utvidgning av en artikel i boken Järvabygd 1997. Min skröna är tidigare publicerad i Kistaantologin 2002.

Akalla i oktober 2006

Jocke Arfvidsson
huvudredaktör för Järvabygd special

Tyvärr är den tryckta utgåvan slut. Men du kan hämta hem den som en E-bok i PDF-format här.

Om du behöver Adobe Reader för att läsa PDF-filer klicka här och installera.


Åter till startsidan
Sidan ändrad 25 september 2016