Kista Brännvin 

Invid IBM:s anläggning i Kista arbetsområde finns en damm. I brandförsäkringshandlingar från 1826, då Kista gård ägdes av Stockholmaren Johan Fredrik Lieberdt, omtalas att det fanns ett brännvinsbränneri på gården, på platsen där IBM ligger idag. Förmodligen användes dammen till att kyla spriten i samband med destilleringsprocessen. I motsvarande handlingar från 1870 nämns att bränneriet är borttaget sedan ett antal okända år.

Genom historien om Kistas brännvinsbränneri föddes idén till att skapa ett nytt Kista Brännvin. Vi har anlitat botanikern Pelle Holmberg om lämpliga ingredienser med lokal anknytning för detta brännvin. Han föreslog johannesört och backtimjan i balans, då båda växer på Järvafältet. Johannesörten ger brännvinet en vacker röd färg och bidrar till att mildra nedstämdhet och viss oro. Backtimjan skapar en behaglig doft och ger en njutbar smakupplevelse.


Recept på Kista Brännvin

1. Köp en 350 ml flaska Brännvin Special
2. Slå över innehållet i en minst ½ liters tät glasburk
3. Häll kryddorna (johannesört och backtimjan) i
plastpåsen i glasburken
4. Fyll den nu uppkomna tomflaskan med vatten och sätt
den i ett vattenfyllt kärl för att senare få bort etiketterna
5. Vänd glasburken minst 2 gånger per dygn
6. Avbryt processen efter 3 dygn
7. Ta bort de fuktiga etiketterna från flaskan ev med en kniv.
Använd ev T-sprit för att få bort de sista resterna
8. Häll över det nu färdiga Kistabrännvinet från glasburken
till flaskan med hjälp av en hushållstratt och melittafilter
9. Sätt på den medskickade självhäftande etiketten på flaskan
10. Bind fast den medskickade "bruksanvisningen" på
flaskans hals
11. Lagra gärna den i och för sig drickfärdiga drycken
c:a 3 månader för en god smak.

LYCKA TILL!

Ingridienser och ettiketter kan beställas via
bengt@rundquist.nu