Järfva Frispel spelar folkmusik för oss den 16 februari
i Mellangården kl 1400. Fika kommer att finnas!
Från vänster Börje Borgström, Lasse Ruud och Bo Gabrielsson