Stenugnen i Mellangården, Akalla by

Källa: utdrag ur Sagan om ugnen. Ulla Jansson Jan Jonsson, Bakugnsgruppen  2000

Stenugnen i Mellangården är precis som byggnaden från 1772. Här finns även kakelugnar och en vedspis i järn. Samtliga eldstäder kan utnyttjas för sina ändamål. Murstocken är i originalskick. I begynnelsen hade köket öppen spis. Järnspisar var ännu ej uppfunna. Den öppna spisen användes för matlagning och lyse.

Järnspisen är inmurad i en del av den gamla, öppna spisen. Det är inte omöjligt att denna Husqvarna nr 227, är ditsatt under den militära tiden på Järvafältet. Stenugnen har inte använts på hela 1900-talet. Under 1997 rustades murstocken upp och bakugnen tätades enligt ”Schädlermetoden”. Dessa åtgärder godkändes av distriktets sotarmästare. Han ansåg att detta var en mycket ovanlig ugn och hade endast sett en liknande i Sigtuna.

Rökgången från vedspisen är ett plåtrör, som mynnar ut i den gemensamma skorstenen, alltså även för stenugnen. En murad kåpa är gemensam för stenugn, järnspis och även för vedspisen. Stenugnen, fortsättningsvis kallad bakugnen, har en stor plåtlucka, med två små luckor, dragluckor. Huvudrökgången för bakugnen mynnar ut strax över den stora plåtluckan för ugnen. Rökgången börjar längst bak i ugnen och går över ugnen samt mynnar ut alldeles ovanför bakugnsluckan. Rökgaserna går under den gemensamma kåpan över järnspisen till öppna spisen och ut i skorstenen.

Två mindre gluggar finns på sidan av bakugnsluckan. Dessa täcks delvis nu av tegelstenar. Tidigare täcktes luckorna av järnluckor. Den övre är troligtvis rökgång när man vill spara värme i ugnen under gräddning av bröd. Den nedre troligtvis för ventilation (drag) när man bakar bröd och vill spara värme, eller att man stoppar in stickor för att lysa och se hur gräddningen framskrider.

Bakning och Bakugnsgrupp
Ugnen måste eldas upp till god temperatur. Detta tar ca 2 – 3 timar. En brasa brinner ca ½ - 1 timme. Ett par brasor krävs för att ugnen ska bli ordentligt varm. Tillvägagångssätt:

Först ser man till att spjället är öppet. Om så är fallet kan man se himlen genom skorstenen. En kontroll görs för att se om det drar, genom att man håller en eldslåga ( sticka eller tidningspapper) upp mot spjället. Ser man då att lågan fladdrar uppåt och röken stiger, vet man att det är drag i skorstenen. Rökluckan ovanför stora ugnsluckan ska vara helt öppen. Veden staplas in i ugnen där brödet ska gräddas. En ordentlig hög, små vedbitar längst fram som lätt tar sig när man tänder på. Så fort elden tagit sig, stänger man ugnsluckan. De två små luckorna på ugnsluckan ska vara öppna för att erhålla bra drag i ugnen. Och det är nu under väntan som man kan sätta degen.

I Mellangården verkar en ideell bakugnsgrupp bestående av Jan, Margit, Ulla, Harald, Gunnel, Margit, Ingegärd och Ancie. Vi har gjort flera studiebesök där det bakas, bl. a på Skansen, hos Adelsö hembygdslag och Sollentuna hembygdsförening. Det var till stor hjälp att se hur andra ”bagarstugor” bakar. Med bagarmästarn Jan i spetsen har bakugnsgruppen nu många trevliga, goda bakstunder bakom och framför sig där även allmänheten ibland fått/får ta del av gemenskap, värme och bröd.

Bakugnsgruppen/ Ancie
1 september 2001