Akalla By
av Jocke Arfvidsson, Lisbeth Lindberg och Johanna Repo.

I förordet står det bland annat:
”Akalla by” är den första av en serie småskrifter som Norra Järva Hembygdsförening planerar att ge ut. I den kan man läsa om Akalla bys historia, en intervju med Akallas siste bonde, en uppsats om Akallas båtsmanstorp mm.

Skriften är sammanställd av Lisbeth Lindberg och Jocke Arfvidsson. Lisbeth som är Akallabo är medlem i vår styrelse sedan flera år och har ett gediget hembygdsintresse. Jocke är hembygdsforskare från Akalla med Norra Järva som speciallitet. Tack Lisbeth och Jocke!

Ett särskilt tack till Bengt Akalla som välvilligt har låtit sig intervjuas. Johanna Repos bidrag är från början ett specialarbete på Tensta gymnasium vårterminen 1999. Hon har låtit Jocke Arfvidsson genomföra en lättare redigering av sitt arbete. Tack Johanna! Sedan Johanna skrev sin uppsats har Kista FC flyttat ut ur Båtsmanstorpet och en hattmodist har tagit över huset.

Jag vill också tacka vår förre ordförande Carl Rådemyr som satte igång vårt skriftserieprojekt och även var med och drog upp riktlinjerna för den här skriften. Det är Carls intentioner som vi nu fullföljer.

Slutligen riktar jag ett varmt tack till Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Det är ekonomiskt stöd därifrån som ger oss möjligt att ge ut denna skrift.

Mycket nöje!
Akalla i november 2003
Bengt Rundquist
Ordförande i Norra Järva Hembygdsförening

Åter till startsidan
Sidan ändrad 17 december 2003
Boken finns att köpa på vår hembygdsgård - Mellangården i Akalla by till ett pris av endast 80 kronor.