Integration i hembygden
av Anne Hurri och Per Jonson

I förordet står det:

Nu har turen kommit till skrift nummer två i den serie av småskrifter som Norra Järva Hembygdsförening ger ut. I den kan du läsa om hur en mångkulturell integration kan lyckas när vi förmår skapa en hembygdskänsla hos de nya innevånarna - antingen de har flyttat hit från övriga landet eller kommer utomlands ifrån. De från den ursprungliga befolkningen på Norra Järva som bor kvar här kan räknas på ena handens fingrar. Under den militära epoken 1905-1970 var gårdarna på Järvafältet utarrenderade till bönder som brukade jorden. När kommunen tog över marken sades arrendebönderna upp och de flesta flyttade med sina familjer från trakten.

Skriften som heter "Integration i hembygden", är sammanställd av Anne Hurri, Kista och Per Jonson, Husby. Båda är invandrade till Norra Järva, Anne från Finland och Per från Hälsingland. Tack Anne och Per! Ett tack också till Jocke Arfvidsson, som är redaktör för tidskriftserien och svarat för redigeringen av detta nummer.

Ett särskilt tack till de personer som ställt upp för att låta sig intervjuas om på vilket sätt de kommit in i vår hembygdskultur på Norra Järva. Utan deras deltagande hade vi inte fått den breda bild av hur flytten hit och boendet här har skapat den trivsel och relation till hembygden som är så viktig för att man ska vara rädd om den.Tack också till Mattias Fransson och Josefin Bergquist som bidrar med var sitt elevarbete från Mobila gymnasiet i Kista. Tack även till Jonny Studahl för ett fint kåseri.

Ha en god och reflekterande läsning!
Kista i oktober 2004
Bengt Rundquist
Ordförande i Norra Järva Hembygdsförening

Åter till startsidan
Sidan ändrad 31 december 2004
Boken finns att köpa på vår hembygdsgård - Mellangården i Akalla by till ett pris av endast 50 kronor.